Hem
    Företaget
    Metodik
    Kontakt


Metodik

Än så länge finns ej någon (bra) fullständig metod för framtagning av prestandakrävande realtidsystem. Därför ger erfarenhet av olika metoder, arkitekturer, plattformar och applikationsområden bästa grund för att lyckas. Erfarenhet av tekniska realtidssystem är just vår styrka. Vi behärskar de vanliga objektorienterade metoderna för konstruktion av system och programvara, och vi är vana att konstruera programvaran på ett sådant sätt att den inte bara uppfyller de funktionella krav som kunden ställer utan även de interna krav ett moget mjukvaruföretag ställer (tex verifierbarhet, modifierbarhet, konstruktion för/med återanvändning).

Vi behärskar programspråken C, C++, Ada (83/95), Assembler, Pascal, Visual Basic, samt några "smalare" språk som tex Labview m fl.
Vi är också vana vid databasprogrammering, främst MS SQL 7.0 och 2000.

De plattformar vi är vana att arbeta på är UNIX (flera typer), VAX-VMS, Windows NT/XP mm.

Vi åtar oss även fastprisuppdrag inom Web-design/programmering.
Se exempel på en hemsida där vi medverkat: StayFriends.

 

© Copyright 1996-2009 Vigorous Data AB